C E N Í K


Naše ceny se určují individuálně pro každou akci zvlášť. Obvykle si ale účtujeme 4.000 Kč až 6.000 Kč za hodinu hraní (podle délky a povahy akce), minimálně ale 10.000 Kč za akci. Jedná-li se o akci mimo území Prahy, kromě odměny si účtujeme také cestovné ve výši 9 Kč/km za cestu na místo akce a zpět do Prahy. Na akcích v Praze se cestovné nehradí.