C E N Í K


Naše ceny se určují individuálně pro každou akci zvlášť. Obvykle si ale účtujeme 3.500 Kč až 4.500 Kč za hodinu hraní (podle povahy akce), minimálně ale 9.000 Kč za akci. Jedná-li se o akci mimo území Prahy, kromě odměny si účtujeme také cestovné ve výši 9 Kč/km za cestu na místo akce a zpět do Prahy. Na akcích v Praze se cestovné nehradí.